OK OSGB

Risk Analizi

6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ risk değerlendirme/ risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Buna göre ;

İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;

Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek,

Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,

İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,

Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,

Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,

Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Risk Analizi