OK OSGB

Ortam Ölçümleri

İşveren, çalışan ortamında yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Yasal Zorunluluk

İç Ortam Gürültü Ölçümü: TS 2607 ISO1999:1990 İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 22,78,22,525 ; Gürültü Yönetmeliği Madde 5

Dozimetrik Gürültü Ölçümü: Gürültü Kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi, TS ISO 9612 Gürültü Yönetmeliği

Gürültü Haritası: Gürültü Haritası Programları ile gürültünün değerlendirilmesi, Gürültü Yönetmeliği, Ölçüm noktalarının yerleşim planı üzerinde gösterimi

Aydınlatma: İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13,16,18,19

Termal Konfor(sıcaklık, nem, hava akım hızı) Ölçümü: Nem, Sıcaklık ve Hız Sensörü, TS EN 27243:2002 İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13,20,21,191,200,514; İş yeri Bina ve eklentilerine alınacak sağlık ve güvenlik işlemlerine ilişkin yönetmelik Ek 2 MAdde 6

İç Ortam Havasında Toplam Toz Ölçümü: Işık Saçılması Metodu, TS 2361:1976 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Ortam Havasında Gaz ve Buhar Ölçümü: Renk Karşılaştırma Metodu, TS EN 1231:2000 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 7

Dozimetrik Toz Ölçümü: TS 2361:1976 İş Güvenliği Tüzüğü Madde 76

Çevresel Gürültü Ölçümleri: TS 9315 ISO 1996-1:2005; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Bacagazı Emisyon Ölçümleri: TS ISO 12039:2005 EPA CTM-022:1998 TS ISO 7935:1999 TS 9503:1991 Elektrokimyasal Hücre Metodu; Sanayi

Tesilerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Ortamda Toz Örnekleme Ölçümleri: 17:2000 TS EN 13649:2003 SSanayi Tesilerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Çöken Toz Ölçümleri: TS 2341:1976 Sanayi Tesilerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Ortam Ölçümleri